Slik blir 5G-nettverket

5G er et nettverk som i prinsipielt er mellom 10 til 100 ganger raskere enn 4G-tilkobling. Det vil dermed bli enklere å få unnagjort enda flere oppgaver ved hjelp av mobil enn det var tidligere. Ved siden av raskere tilkobling åpner 5G også for innovasjon. Teknisk direktør i Telia, Jon Christian Hillestad, sier at det ennå ikke er avklart hva som 5G blir, da prosessene med å standardisere femte generasjons nettverk jobbes med globalt.  Forberedelsene på skiftet til 5G-nettet er allerede igangsatt.

5G blir sannsynligvis lansert tidlig i Norge

Hillestad tror Norge vil være tidlig ute med å ta i bruk 5G-teknologien. Pilotprosjekter av Telenor ble startet allerede mot slutten av fjoråret.

Telia og Telenor er enige om at 5G-nettet blir tilgjengelig for de fleste innen 2 år. Begge de norske gigantene har begynt med å tilpasse skiftet til 5G, med bedre responstider og høyere hastigheter.

De første kundene til Telia og Ericsson i Sverige kan få tilgang allerede i 2018.

Nettverk-historien

1G var det første automatiserte nettverket. Det ble først lansert i Japan i 1979, og Japan ble også første landet som fikk fullstendig dekning av 1G-nettverket. 1G ble lansert i Norden to år senere.

2G kom i 1981 og ble først lansert av finske Radiolinja. Det var det første nettverket som åpnet for datatrafikk på mobiltelefoner, herunder SMS eller MMS. 2G-nettverket er utbredt i store deler av verden slik vi kjenner den i dag.

3G så dagens lys i likhet med 1G i Japan. Det ble lansert i 2001. Med 3G-nettet fikk man mulighet for å laste ned hhv. opp større datamengder på mobiltelefoner.

4G, som er tilgjengelig i de fleste områdene i Norge, er en utbredning av funksjonaliteten til 3G-nettverket. Brukere kan knapt merke forskjell på 4G-tilkoblingen og vanlig tilkobling over WiFi.